MPiping
Inleiding
Piping
De stabiliteit van een dijk, kan ernstig in gevaar gebracht worden door het verschijnsel onderloopsheid, ook wel ‘piping’ genoemd. Dit is erosie, die veroorzaakt wordt door stromingsdrukken van water. Deze stromingsdrukken kunnen zanddeeltjes in beweging brengen en wegvoeren, waardoor de dijk ondermijnd raakt. Uiteindelijk kan de erosie progressief toenemen, wat leidt tot het bezwijken van de dijk.
Het mechanisme van onderloopsheid is conceptueel gemodelleerd. Dit is geïmplementeerd in het grondwaterstromingsprogramma MSeep. Hiermee wordt het kritieke verval over waterkerende constructies voorspeld ten gevolge van piping.
De voorbereiding van een piping berekening is arbeidsintensief. De berekening zelf duurt tientallen minuten. Om deze inspanning tot een minimum te beperken is een geavanceerde piping regel voor een geschematiseerde geometrie ontwikkeld. Hiertoe is de techniek van kunstmatige neurale netwerken aangewend. De piping regel is ondergebracht in MPiping en getraind met behulp van 25000 MSeep berekeningen.
De geavanceerde piping regel is niet beperkt tot een vaste geometrie. Neurale netwerken kunnen getraind worden voor uiteenlopende geometrieën, mits deze zo eenvoudig mogelijk van opzet zijn. Alleen essentiële lagen mogen worden opgenomen om een nauwkeurig netwerk te verkrijgen. In deze webapplicatie zijn twee verschillende geometrieën geïmplementeerd.
VNK